Navigace

Obsah

Dokumenty pro zájemce o soc. službu či její uživatele:

ROZPOČET 2019 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020, 2021

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO ŽADATELE A UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INFORMAČNÍ MEMORANDUM - ZAMĚSTNANCI

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*pdf)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*docx)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU ŽADATELE (*pdf)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU ŽADATELE (*docx)

INFORMACE PRO NOVÉ UŽIVATELE

DOMÁCÍ ŘÁD

VZOR SMLOUVY

PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

CENÍK STRAVY

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU A PŘIPOMÍNKY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Výroční zprávy:

Výroční zpráva rok 2005

Výroční zpráva rok 2006

Výroční zpráva rok 2007

Výroční zpráva rok 2008

Výroční zpráva rok 2009

Výroční zpráva rok 2010

Výroční zpráva rok 2011

Výroční zpráva rok 2012

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2015

Výroční zpráva rok 2016

Výroční zpráva rok 2017

Výroční zpráva rok 2018

Ostatní doumenty:

Poskytování informací dle zákona 106/1999

Ceník poplatků za poskytování informací

INTERNÍ DOKUMENTY

Organizační řád 2019