Navigace

Obsah

Dokumenty pro zájemce o soc. službu či její uživatele:

ROZPOČET 2024 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025, 2026

ROZPOČET 2023 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024, 2025

ROZPOČET 2022 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023, 2024 

ROZPOČET 2021 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022, 2023 

ROZPOČET 2020 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021, 2022

ROZPOČET 2019 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020, 2021

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO ŽADATELE A UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY (247.84 kB)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM - ZAMĚSTNANCI (252.78 kB)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*pdf)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*docx)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU ŽADATELE (*pdf)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU ŽADATELE (*docx)

INFORMACE PRO NOVÉ UŽIVATELE

DOMÁCÍ ŘÁD

VZOR SMLOUVY

PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

CENÍK STRAVY

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU A PŘIPOMÍNKY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Výroční zprávy:

Výroční zpráva rok 2005

Výroční zpráva rok 2006

Výroční zpráva rok 2007

Výroční zpráva rok 2008

Výroční zpráva rok 2009

Výroční zpráva rok 2010

Výroční zpráva rok 2011

Výroční zpráva rok 2012

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2015

Výroční zpráva rok 2016

Výroční zpráva rok 2017

Výroční zpráva rok 2018

Výroční zpráva rok 2019

Výroční zpráva rok 2020

Výroční zpráva rok 2021

Výroční zpráva rok 2022

Ostatní doumenty:

Směrnice poskytování informací

INTERNÍ DOKUMENTY

Organizační řád

Organizační schéma

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

 

Sazebník úhrad za poskytování informací (*pdf)

Sestava dle 106/1999 Sb. (*pdf)

Žádost o poskytnutí informace