Navigace

Obsah

Děkujeme všem níže uvedeným sponzorům, kteří nám umožnili koupi mobilního sprchového systému pro naše klienty za celkovou cenu 194.935,- Kč.

 

město Blovice dar 20.000,-Kč

ARTEO CZ s. r. o. dar 20.000,-Kč

obec Nezvěstice dar 2.000,-Kč

město Spálené Poříčí dotace 10.000,- Kč

MVDr. Pavel Sutnar dar 5.000,-Kč

NF Lenky a Marcela Klausových dar 132.935,- Kč

obec Mladý Smolivec dotace 5.000,-Kč

 

Dále děkujeme za sponzorský dar na koupi textilních podložek pro ochranu lůžek.

 

Stavebniny Kraus dar 5.000,- Kč

 

Aktualizace :

 

 

PODMÍNKY UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

 

 NEGATIVNÍ TEST na COVID-19:

PCR test ne starší 72 hodin nebo antigení test s platností do 24 hodin.

 

Testy na COVID-19 náš Domov již nezajišťuje! Návštěvy si musí sami zařídit testování a před návštěvou se prokázat negativním testem.

 

Na návštěvu je nutné objednání předem od pondělí do pátku mezi 7:30 a 15:00 hodin na tel:

777 454 402 – sociální pracovnice Lucie Sýkorová, DiS.

773 070 535 – soc.pracovnice Miloslava Šroubová, DiS.

 

Požadavek na testování se nevztahuje na osoby, které:

a) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

b) prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.


   

 NÁVŠTĚVNÍK SI MUSÍ PŘINÉST VLASTNÍ RESPIRÁTOR FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

a

 VLASTNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE.

 

Ochranné prostředky MUSÍ mít nasazené po CELOU dobu návštěvy.

 

Návštěvy v našem Domově budou umožněny na základě objednání ve dnech: Út, Čt a So, v čase od 13:00 do 15:30hodin.

 

Návštěvy se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby na dobu 20 minut.

 

 

 

 

 

 

Poslání a služby

 

 

Poslání- proč tu jsme

Domov pro seniory Vlčice je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem.

Domov pro seniory Vlčice je zařízení služby pobytové sociální péče, které v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách - Domovy pro seniory, poskytuje péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním naší organizace je poskytovat kvalitní sociální služby. Zvláště je kladen důraz
na individuální potřeby uživatelů, společenskou aktivizaci a realizaci a podporu jejich soběstačnosti.

Cílová skupina - pro koho je naše služba určena

Naší cílovou skupinou jsou senioři od 65-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby.

Základní činnosti, které poskytujeme

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle zařízení - čeho chceme dosáhnout

Naším dlouhodobým a stálým cílem je:

 • poskytovat kvalitní služby s ohledem na individuální potřeby uživatele
 • podpořit soběstačnost uživatele v péči o svou osobu, zlepšit tím nebo udržet jeho stávající kvalitu života
 • dodržovat a průběžně aktualizovat standardy kvality poskytovaných služeb
 • zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální službě našeho zařízení
 • zajistit kvalifikovaný personál a průběžné vzdělávání pracovníků
 • při stravování uživatelů využívat nových trendů z oblasti zdravé výživy pro seniory

Konkrétním cílem v nejbližších letech je:

 • najít možnosti stavebního řešení pro rozšíření zájmového a společenského života uživatelů
 • úprava venkovních prostor k lepšímu využití pro seniory

 Zásady - na čem naše služby stavíme

 • úcta ke stáří
 • zachování lidské důstojnosti a respektování soukromí, vlastního názoru a vůle uživatelů
 • individuální, ohleduplný a vstřícný postoj
 • zachování maximální míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů

Informace o službě - kde se o nás dozvíte

 • webové stránky: www.domov-vlcice.cz
 • osobně nebo telefonicky u sociálního pracovníka tel: 371 522 068, 777 454 402
 • registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mspv.cz/ )
 • Krajský úřad Plzeňského kraje- odbor sociálních věcí
 • Sociální odbor Městského úřadu Blovice a Nepomuk

 

Charakteristika poskytované služby

Ubytování

V  Domově pro seniory Vlčice je celkem 50 obytných jednotek pro 58 uživatelů. Z toho
je 42 jednotek jednolůžkových a 8 dvoulůžkových zpravidla pro manželské páry. Každá jednotka je vybavena vlastním sociálním zařízením (sprchovým koutem, umyvadlem, WC).  Obytné jednotky jsou kompletně vybaveny nábytkem – polohovací lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle, křesla. Kromě 9 obytných jednotek jsou všechny vybaveny malou kuchyňskou linkou bez vařiče. Po konzultaci s ředitelem Domova lze pokoj vybavit
i vlastním nábytkem, např. křeslem, TV stolkem a elektrospotřebiči- rychlovarná konvice, TV (společná TV anténa je rozvedena do každého pokoje). Dále je zde k dispozici jídelna, knihovna, společenská místnost s TV, pozemek okolo Domova s lavičkami a altánkem.

Stravování

Celodenní stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Jídelníček
je sestavován tak, aby se jídla neopakovala dříve než jednou za tři týdny. Je kladen důraz na rozmanitost stravy, podávání ovoce, zeleniny a ryb. Uživatelé, kteří se stravují
ve společné jídelně, jsou obslouženi personálem restauračním způsobem. Hůře mobilní
či imobilní obyvatelé dostávají stravu přímo na pokoji. Jsme si vědomi důležitosti dodržování pitného režimu, proto je k dispozici po celý den čaj, případně jiné nápoje.

Strava je rozdělena do těchto dietních skupin:

 • D3- dieta racionální (normální strava)
 • D4- dieta šetřící (omezení tuků, smažených jídel a nadýmavých potravin)
 • D9- dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky)

 

Zdravotní péče

Naše zařízení nemá svého smluvního lékaře, uživatelé jsou v péči místních praktických lékařů, kteří na vyžádání vykonávají návštěvní službu. Péče odborných lékařů (interna, chirurgie, ortopedie, psychiatrie, ORL, urologie, oční, plicní, gynekologie) je zajištěna
na poliklinice v Blovicích. Zdravotní péči dle ordinací lékaře poskytují registrované sestry se způsobilostí práce bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Aktivizace

V průběhu celého roku probíhají v našem zařízení volnočasové aktivity, které přispívají k příjemnému pobytu v Domově a pomáhají navázat nová přátelství. Jedná se především o muzikoterapii, procvičování paměti, společenské hry, kino-kavárna, ruční práce, canisterapie.