Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele

Formulář Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o přijetí do Domova pro seniory Vlčice vyplňuje z pravidla lékař. Žadatel/ka si může k vyplnění formuláře zvolit praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře (např. při hospitalizaci v nemocnici).