Pro vyřízení dědického řízení se, prosím, předem objednávejte na tel. 778 443 372, paní Vendula Chottová, účetní klientů.

Navigace

Obsah

Velmi děkujeme zaměstnancům a vězňům z Věznice Plzeň, kteří mají zásluhu na opravě laviček našeho Domova.

foto

Předání laviček se zúčastnili :

plk. Ing. Pavel Roud - 1. náměstek ředitele

mjr. Bc. Štěpán Pečený - vedoucí výkonu vazby a trestu

Mgr. Jiří Karlík - speciální pedagog a vedoucí týmu SpO

Michal Repel, DiS. - vychovatel SpO

Bc. Andrej Červený - vychovatel a zastupitel města Blovice

 

 

Aktualizace :

 

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ

Vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění žádáme všechny návštěvy, aby

používaly respirátor ochranné třídy

FFP2 v celé budově DS Vlčice.

Upozorňujeme, že respirátor musí krýt

ústa i nos a musí být dbáno na jeho

přilehnutí k obličeji.

 

 Návštěvy budou probíhat denně od 13:00 - 16:00

 

Návštěvy se již nemusejí objednávat.

 

Poslední návštěvy opouští areál Domova nejpozději v 16:00.

 

Pro jakékoliv další dotazy nás kontaktujte na níže uvedých telefonních číslech:

 

777 454 402 (Lucie Sýkorová,DiS.)

nebo

        773 070 535 (Miloslava Šroubová,DiS.).

 

 

 

Děkujeme NADAČNÍMU FONDU LENKY A MARCELA KLAUSOVÝCH za poskytnutí finančního daru ve výši 239 940,- Kč na nákup antidekubitních matrací pro naše klienty.

 

 

Děkujeme firmě ProMinent System spol.s.r.o. a jejím zaměstnancům za finanční dar v hodnotě 32. 319,- Kč a dárkové balíčky pro naše klienty.

 

fotogalerie/podekovani-firme-prominent-systems-spol-sro-64cs.html

 

 

 

Poslání a služby

 

 

Poslání- proč tu jsme

Domov pro seniory Vlčice je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem.

Domov pro seniory Vlčice je zařízení služby pobytové sociální péče, které v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách - Domovy pro seniory, poskytuje péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním naší organizace je poskytovat kvalitní sociální služby. Zvláště je kladen důraz
na individuální potřeby uživatelů, společenskou aktivizaci a realizaci a podporu jejich soběstačnosti.

Cílová skupina - pro koho je naše služba určena

Naší cílovou skupinou jsou senioři od 65-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby.

Základní činnosti, které poskytujeme

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle zařízení - čeho chceme dosáhnout

Naším dlouhodobým a stálým cílem je:

 • poskytovat kvalitní služby s ohledem na individuální potřeby uživatele
 • podpořit soběstačnost uživatele v péči o svou osobu, zlepšit tím nebo udržet jeho stávající kvalitu života
 • dodržovat a průběžně aktualizovat standardy kvality poskytovaných služeb
 • zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální službě našeho zařízení
 • zajistit kvalifikovaný personál a průběžné vzdělávání pracovníků
 • při stravování uživatelů využívat nových trendů z oblasti zdravé výživy pro seniory

Konkrétním cílem v nejbližších letech je:

 • najít možnosti stavebního řešení pro rozšíření zájmového a společenského života uživatelů
 • úprava venkovních prostor k lepšímu využití pro seniory

 Zásady - na čem naše služby stavíme

 • úcta ke stáří
 • zachování lidské důstojnosti a respektování soukromí, vlastního názoru a vůle uživatelů
 • individuální, ohleduplný a vstřícný postoj
 • zachování maximální míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů

Informace o službě - kde se o nás dozvíte

 

Charakteristika poskytované služby

Ubytování

V  Domově pro seniory Vlčice je celkem 50 obytných jednotek pro 58 uživatelů. Z toho
je 42 jednotek jednolůžkových a 8 dvoulůžkových zpravidla pro manželské páry. Každá jednotka je vybavena vlastním sociálním zařízením (sprchovým koutem, umyvadlem, WC).  Obytné jednotky jsou kompletně vybaveny nábytkem – polohovací lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle, křesla. Kromě 9 obytných jednotek jsou všechny vybaveny malou kuchyňskou linkou bez vařiče. Po konzultaci s ředitelem Domova lze pokoj vybavit
i vlastním nábytkem, např. křeslem, TV stolkem a elektrospotřebiči- rychlovarná konvice, TV (společná TV anténa je rozvedena do každého pokoje). Dále je zde k dispozici jídelna, knihovna, společenská místnost s TV, pozemek okolo Domova s lavičkami a altánkem.

Stravování

Celodenní stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Jídelníček
je sestavován tak, aby se jídla neopakovala dříve než jednou za tři týdny. Je kladen důraz na rozmanitost stravy, podávání ovoce, zeleniny a ryb. Uživatelé, kteří se stravují
ve společné jídelně, jsou obslouženi personálem restauračním způsobem. Hůře mobilní
či imobilní obyvatelé dostávají stravu přímo na pokoji. Jsme si vědomi důležitosti dodržování pitného režimu, proto je k dispozici po celý den čaj, případně jiné nápoje.

Strava je rozdělena do těchto dietních skupin:

 • D3- dieta racionální (normální strava)
 • D4- dieta šetřící (omezení tuků, smažených jídel a nadýmavých potravin)
 • D9- dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky)

 

Zdravotní péče

Naše zařízení nemá svého smluvního lékaře, uživatelé jsou v péči místních praktických lékařů, kteří na vyžádání vykonávají návštěvní službu. Péče odborných lékařů (interna, chirurgie, ortopedie, psychiatrie, ORL, urologie, oční, plicní, gynekologie) je zajištěna
na poliklinice v Blovicích. Zdravotní péči dle ordinací lékaře poskytují registrované sestry se způsobilostí práce bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Aktivizace

V průběhu celého roku probíhají v našem zařízení volnočasové aktivity, které přispívají k příjemnému pobytu v Domově a pomáhají navázat nová přátelství. Jedná se především o muzikoterapii, procvičování paměti, společenské hry, kino-kavárna, ruční práce, canisterapie.