Žádost o přijetí

Svéprávný žadatel či žadatelka vyplní formulář Žádost o přijetí do Domova pro seniory Vlčice. V případě, že má žadatel/ka určeného opatrovníka podle soudního rozhodnutí, bude žádost vyplněna a podepsána opatrovníkem. Pokud je žadatel/ka zastoupen/a zmocněncem na základě plné moci, bude formulář vyplněn a podepsán zmocněncem.

Prosíme, aby ke kompletní žádosti byla přiložena kopie plné moci v případě zastoupení zmocněncem nebo kopie soudního rozhodnutí v případě, že je určen opatrovník.