Informace

Domov pro seniory Vlčice je umístěn v okrese Plzeň – jih nedaleko města Blovice a jeho zřizovatelem je Plzeňský kraj. Svoji činnost zahájil v roce 1994 a od té doby se stal nedílnou součástí sociální péče poskytované v Plzeňském kraji jako nezisková organizace.

Adresa:

 • Domov pro seniory Vlčice, p. o.
 • Vlčice 66
 • Blovice
 • 336 01

Dvoupodlažní budova domova je vybavena dvěma výtahy, nabízí 42 jednolůžkových obytných jednotek a 8 dvoulůžkových obytných jednotek. Celková kapacita domova čítá 58 obyvatel. Bezbariérový přístup u hlavního i vedlejšího vchodu zajišťuje snadnou dostupnost pro všechny obyvatele i návštěvníky.

Domov pro seniory Vlčice se specializuje na poskytování pobytových služeb pro osoby se sníženou soběstačností, zejména v důsledku zvyšujícího se věku (65+), které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabídka služeb zahrnuje:

 • Ubytování v samostatných i dvoulůžkových obytných jednotkách.
 • Celodenní stravování s možností dietního stravování.
 • Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které komunikují s příslušnými lékaři ve prospěch klientů a zajišťují veškeré potřebné léky či převazový materiál. V případě nutnosti návštěvy lékaře v ordinaci zajistí zdravotní sestra přepravu sanitním vozem. Uživatelé Domova mají možnost volby svého ošetřujícího lékaře s ordinací ve vzdálenosti 2 km v Blovicích, kteří v případě potřeby dojíždějí za svými pacienty do Domova. Přímo v budově domova je pracoviště Záchranné služby Plzeňského kraje.

Komplexní informace mohou telefonicky předat sociální pracovnice:

 • p. Lucie Sýkorová, DiS. tel. 777 454 402
 • p. Miloslava Šroubová, DiS. tel. 773 070 535